ముగించు

ఆటవిక పర్యాటకం

తలకోన

తలకోన

తలకోన

తలకోన జలపాతం భారతదేశంలోని ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లోని తిరుపతి జిల్లా, శ్రీ వెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్క్‌లో ఉంది. 270 అడుగుల పతనంతో, తలకోన ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే ఎత్తైన జలపాతం. తలకోన జలపాతానికి సమీపంలో ఉన్న సిద్ధేశ్వర స్వామి ఆలయానికి కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది.