ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

కలెక్టర్ కార్యాలయం

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్ గది సంఖ్య
1 శ్రీ ప్రవీణ్ కుమార్, ఐ.ఏ.యస్.,జిల్లా పాలనా అధికారి మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్కలెక్టరేట్, తిరుపతి
Sri Dhyanachandra H M, IAS శ్రీ ధ్యానచంద్ర హెచ్ ఎమ్, ఐ.ఏ.యస్.,జాయింట్ కలెక్టర్ మరియు అదనపు. జిల్లా మేజిస్ట్రేట్కలెక్టరేట్, తిరుపతి
DRO శ్రీ కూరపాటి పెంచల కిషోర్, బీటెక్‌,ఎంబీఏ.,జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి & అదనపు. జిల్లా మేజిస్ట్రేట్కలెక్టరేట్, తిరుపతి

మునిసిపల్ కార్పొరేషన్

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్ గది సంఖ్య
Aditi Singh అదితి సింగ్, ఐ.ఏ.యస్.,మున్సిపల్ కమిషనర్తిలక్ రోడ్, కొట్రమంగళం, తిరుపతి

పోలీసు శాఖ

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్ గది సంఖ్య
శ్రీ కృష్ణ కాంత్ పటేల్ ఐపిఎస్ శ్రీ కృష్ణ కాంత్ పటేల్, ఐ.పి.యస్.,సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్, తిరుపతి