ముగించు

చికిత్సాలయాలు

ప్రభుత్వం ప్రసూతి ఆసుపత్రి

అలిపిరి రోడ్, తిరుపతి, తిరుపతి జిల్లా .


Pincode: 517507

శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (స్విమ్స్)

అలిపిరి రోడ్, తిరుపతి, తిరుపతి జిల్లా .


Pincode: 501507

శ్రీ వెంకటేశ్వర రాంనారాయణ్ రుయా ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్ – (రుయా హాస్పిటల్)

అలిపిరి రోడ్, తిరుపతి, తిరుపతి జిల్లా .


Pincode: 517507