ముగించు

తాలూకా

క్రమ సంఖ్య డివిజన్ మండలం పేరు
1 గూడూరు గూడూరు
2 గూడూరు చిల్లకూరు
3 గూడూరు కోట
4 గూడూరు వాకాడు
5 గూడూరు చిట్టమూరు
6 గూడూరు బాలాయపల్లి
7 గూడూరు వెంకటగిరి
8 గూడూరు డక్కిలి
9 సూళ్లూరుపేట ఓజిలి
10 సూళ్లూరుపేట నాయుడుపేట
11 సూళ్లూరుపేట పెళ్లకూర్
12 సూళ్లూరుపేట దొరవారిసత్రం
13 సూళ్లూరుపేట సూళ్లూరుపేట
14 సూళ్లూరుపేట తడ
15 సూళ్లూరుపేట బుచ్చి నాయుడు కండ్రిగ
16 సూళ్లూరుపేట వరదలపాలెం
17 సూళ్లూరుపేట సత్యవేడు
18 శ్రీకాళహస్తి శ్రీకాళహస్తి
19 శ్రీకాళహస్తి తొట్టంబేడు
20 శ్రీకాళహస్తి రేణిగుంట
21 శ్రీకాళహస్తి ఏర్పేడు
22 శ్రీకాళహస్తి కుమార వెంకట భూపాల పురం
23 శ్రీకాళహస్తి నాగలాపురం
24 శ్రీకాళహస్తి పిచ్చటూర్
25 శ్రీకాళహస్తి నారాయణవనం
26 తిరుపతి తిరుపతి అర్బన్
27 తిరుపతి తిరుపతి రూరల్
28 తిరుపతి చంద్రగిరి
29 తిరుపతి పాకాల
30 తిరుపతి రామచంద్రపురం
31 తిరుపతి వడమాలపేట
32 తిరుపతి పుత్తూరు
33 తిరుపతి యర్రావారిపాలెం
34 తిరుపతి చిన్నగొట్టిగల్లు