ముగించు

సహాయ కేంద్రం

సహాయం కొరకు

  • కంట్రోల్ రూమ్ కలెక్టరేట్ – 1800-425-3077
  • BSNL హెల్ప్‌లైన్ – 1503/1800-180-1503
  • చైల్డ్ హెల్ప్‌లైన్ – 1098
  • పోలీస్ హెల్ప్‌లైన్ – 100
  • RPF హెల్ప్‌లైన్ – 182
  • అగ్ని: 100
  • మెడికల్ హెల్ప్ లైన్ (అంబులెన్స్) : 108
  • మహిళా హెల్ప్‌లైన్ – 1091
  • క్రైమ్ స్టాపర్ – 1090
  • రాష్ట్ర కాల్ సెంటర్ – 110