ముగించు

పాఠశాలలు

ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల

మర్రిమాను వీధి, నెహ్రూ నగర్, తిరుపతి.


Pincode: 517501

భారతీయ విద్యాభవన్ శ్రీ వెంకటేశ్వర విద్యాలయం

అలిపిరి, అలిపిరి రోడ్, తిరుపతి.


Pincode: 517501

యస్.జి.యస్ ఉన్నత పాఠశాల టీటీడీ, ఇంగ్లీష్ మరియు తెలుగు మీడియం

బాలాజీ కాలనీ, తిరుపతి.


Pincode: 517501