ముగించు

పాఠశాలలు

భారతీయ విద్యాభవన్ శ్రీ వెంకటేశ్వర విద్యాలయం

అలిపిరి, అలిపిరి రోడ్, తిరుపతి, తిరుపతి జిల్లా .


Pincode: 517501

యస్.జి.యస్ ఉన్నత పాఠశాల టీటీడీ, ఇంగ్లీష్ మరియు తెలుగు మీడియం

బాలాజీ కాలనీ, తిరుపతి,తిరుపతి జిల్లా .


Pincode: 517501